دانلود فایل ( امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مدل پاولوسکی)


دانلود فایل ( امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مدل پاولوسکی)

امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مدل پاولوسکی

هدف از این مقاله امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مدل پاولوسکی می باشد

دانلود امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مدل پاولوسکی

مدیریت دانش  استقرار مدیریت دانش  امکان سنجی استقرار مدیریت دانش استقرار نظام مدیریت دانش در دانشگاه امکان سنجی استقرار نظام مدیریت دانش در دانشگاه وضعیت دانشگاه آزاد جهت استقرار مدیریت دانش امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی
دسته بندیمدیریت
فرمت فایل pdf
حجم فایل 180 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

دانلود مقاله رشتهمدیریت

امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مدل پاولوسکی

 
 
 
 
 
 
چکیده: 
پژوهش حاضر نتیجه تحقیق در خصوصامکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانشو همچنین بررسی تفاوت

ادامه مطلبhttp://emadday.ir/pichak/buyarticle6757.html